Strange Mountain, 2008 | cotton cloth, acrylic, found frame, 36.5 x 24 x 1 cm